ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 3
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3 ณ หอประชุม Saint Philip มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 230 คน เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 โดยมีซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ท่าน ดร.ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก มาบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในศตวรรษที่ 21 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,14:36   อ่าน 191 ครั้ง