ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีพระกุมาร" ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีพระกุมาร” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมแม่พระฟาติมา แผนกมัธยมศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด และซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,15:40   อ่าน 228 ครั้ง