ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการ อนุบาล 3
วันที่ 23-25 มกราคม 2562 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการ" ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ายวิชาการ และเยี่ยมชมกิจกรรมในฐานต่างๆ ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,15:16   อ่าน 144 ครั้ง