ภาพกิจกรรม
การอบรมครูกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมครูกับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปาะบาง โรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแม่พระฟาติมา โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย  ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,12:54   อ่าน 116 ครั้ง