ภาพกิจกรรม
โครงงาน
วันที่ 20 กันยายน 2561 ระดับปฐมวัยได้จัดโครงงาน “ตลาดหมู่บ้านอาเซียน” บริเวณหน้าโดมอาคาร Saint Philip จัดทำขึ้นตามหลักสูตรของสถานบันวิจัยเพื่อการเรียนรู้และหลักสูตรของสถานศึกษา โดยกำหนดให้มีการจัดทำโครงงานขึ้นภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 และหน่วยที่ 14 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติตามจินตนาการ และการมีส่วนร่วมของเด็กตามวัยที่เหมาะสม การแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการณ์ การได้ลงมือปฏิบัติเอง ตามความเหมาะสมของโครงงาน โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,16:00   อ่าน 348 ครั้ง