ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาที่หมู่บ้านนาสะไมย์ จ.ยโสธร
คณะครูในสายชั้นม.5ได้นำนักเรียนจำนวน 84 คนไปทัศนศึกษาที่หมู่บ้านนาสะไมย์ จ.ยโสธร นักเรียนได้เรียนรู้วิสาหกิจในชุมชนกับปราชญ์ท้องถิ่น ได้แก่ การทำจักสาน  หล่อทองเหลือง  แกะสลัก หมอนขิด นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ ขั้นตอนการทำเป็นอย่างดี และได้เดินทางกลับถึงโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดโดยสวัสดิภาพ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,16:21   อ่าน 220 ครั้ง