ภาพกิจกรรม
การประชุมสร้างความเข้าใจ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับปฐมวัยร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560" ผ่านทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ / obectvonline จากสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะครูระดับปฐมวัยจำนวน 30 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายต่างๆ ของทาง สพฐ. ณ ห้องประชุม Saint Philip (คลิกดูภาพเพิ่มเต็ม)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,16:24   อ่าน 329 ครั้ง