ภาพกิจกรรม
รับโล่รางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น
วันที่ 12 กันยายน 2560  ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ เป็นตัวแทนสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด ขึ้นรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น”ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากนางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวิสิฎฐ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงาน One Home One Heart ฅน พม. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด (คลิกดูภาพเพิ่มเต็ม) https://photos.app.goo.gl/QflsvKumBtFMM0kr2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,14:43   อ่าน 307 ครั้ง