ภาพกิจกรรม
โครงงานตลาดเจริญทรัพย์ อนุบาลปีที่ 2
วันที่ 8 กันยายน 2560 ระดับสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้จัดทำโครงงานตามหลักสูตรของสถานบันวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 14 "ตลาดเจริญทรัพย์" โดยมีบาทหลวงสุพจน์ สายเสมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ และซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน และจับจ่ายใช้สอยตามบทบาทสมมุติ (คลิกดูภาพเพิ่มเต็ม) https://photos.app.goo.gl/4oRGSI0THpbpTI0o2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,18:05   อ่าน 462 ครั้ง