ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมวันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,17:54   อ่าน 95 ครั้ง