ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
Happy Feast Day บาทหลวงสุพจน์ สายเสมา (3 กรกฎาคม 2560) ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกอนุบาล
Happy Feast Day บาทหลวงสุพจน์  สายเสมา  3 กรกฎาคม 2560  
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,09:17   อ่าน 105 ครั้ง