ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,13:08   อ่าน 192 ครั้ง