ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุพจน์ สายเสมา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมกับเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,17:10   อ่าน 440 ครั้ง