ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 โดยมีซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประจำหน่วยเลือกตั้งของระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,18:10   อ่าน 91 ครั้ง