ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา2560
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ แผนกประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนในการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,14:59   อ่าน 198 ครั้ง