โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
76 ม.1 ถ.รอบเมือง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-512805
ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมแม่พระฟาติมา โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพระกุมาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

มอบทุนสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,09:48   อ่าน 67 ครั้ง