ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

ร่วมขบวนงานเข้าพรรษา ปี2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 95 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมวันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 94 ครั้ง )
ประเมินภายนอกสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด
( จำนวน 4 รูป / ดู 43 ครั้ง )
Happy Feast Day บาทหลวงสุพจน์ สายเสมา (3 กรกฎาคม 2560) ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกอนุบาล
( จำนวน 37 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 37 รูป / ดู 228 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 173 ครั้ง )
กิจกรรมการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 46 รูป / ดู 437 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 139 ครั้ง )
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 268 ครั้ง )
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 385 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 259 ครั้ง )