งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์