คำสั่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
คำสั่ง 78/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.71 KB