ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 60 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับมัธยมปี่ที่ 1 - 6 และนักเรียนสายชั้น ป.6 และนักเรียนอนุบาล 3 
อาคาร ฟาติมา / แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายจิตภิบาล
15 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้ โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทุกคนเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุม แผนกประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
03 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 ตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ ประถมศึกษา ณ หอประชุมระดับประถม

วันที่ 4 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น ม.1 ม.2  ม.4 และ ม.5

วันที่ 4 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ ม.6 และ ม.3
ตามปกติ