ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร Saint Philip
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร มิคาแอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สำนักบริหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 แผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพักนักเรียนประจำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารแผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำแผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 แผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอลแผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..