*** โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด *** ยินดีต้อนรับ ****
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 3)
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 2)
ประกาศผลการเรียน IEP (อนุบาล 1)
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนTalented ป.4 ป.5 ป.6
ระดับประถมศึกษา ห้อง IEP ชั้น ป.1 - ป.6
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.4-6
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน 18 เม.ย. 64
เรื่อง เลื่อนวันเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Course ปีการศึกษา 2564 14 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 (ระดับมัธยมศึกษา) 20 มี.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ระดับประถมศึกษา) 20 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Talented Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19 มี.ค. 64
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อรับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล) 23 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2564 09 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31 ม.ค. 64
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
SAR. ปีการศึกษา 2561 ปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ปี 2561 06 ส.ค. 62
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้นเรื่องฮ่วมใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    เมษายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    12 3
4 5 6789 10
1112131415 16 17
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
03 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64
ปิดเรียน ภาคเรียนที่2/2563
03 เม.ย. 64 ถึง 04 เม.ย. 64
สอบวิชาสามัญ นักเรียนชั้น ม.6 สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา
05 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6,ม3 และม.6 ณหอประชุมฟาติมา
10 เม.ย. 64
ปะกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่2/2563
16 เม.ย. 64 ถึง 08 พ.ค. 64
เรียนเสริมภาคฤดร้อน ระดับปฐมวัยและะดับปะถมศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน