*** โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด *** ยินดีต้อนรับ ****
ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษา(รายวิชาเพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2/2565
Subject: English Learning P.4 18 มี.ค. 66
Subject: English Conversation P.1 18 มี.ค. 66
Subject English Conversation P.6 18 มี.ค. 66
Talented Program P.4-6 18 มี.ค. 66
Intensive English Program P.1-6 18 มี.ค. 66
Subject: English Conversation P.2 18 มี.ค. 66
Subject English Conversation P.4 18 มี.ค. 66
Subject: English Conversation P.3 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2/2565
Intensive English Program k-2 18 มี.ค. 66
Intensive English Program k-1 18 มี.ค. 66
Intensive English Program k-3 18 มี.ค. 66
ระดับอนุบาล 1 17 มี.ค. 66
ระดับอนุบาล 2 17 มี.ค. 66
ระดับอนุบาล 3 17 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 18 มี.ค. 66
ประผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 11 มี.ค. 66
ประกาศผลทุนมัทธิว ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ปีการศึกษา 2566 04 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ Talented Program ประจำปีการศีกษา 2566 17 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครบุคลากรครู ปีการศึกษา 2566 17 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566 04 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา (วันเสาร์ที่ 4 ก.พ.2566) 04 ก.พ. 66
ประกาศการปิดเรียน กรณีพิเศษ ตามเอกสารที่แนบมา 25 ม.ค. 66
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report : SAR ปี 2564 11 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 26 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้นเรื่องฮ่วมใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
567891011
12 13 141516 17 18
19202122 23 2425
2627282930 31  
ปฏิทินกิจกรรม
01 มี.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 66
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
03 มี.ค. 66
พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับครูและนักเรียนคาทอลิก
03 มี.ค. 66 ถึง 05 มี.ค. 66
บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด
04 มี.ค. 66
ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้น
13 มี.ค. 66 ถึง 07 เม.ย. 66
เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน (แผนกปฐมวัย, แผนกประถมศึกษา)
17 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบนักเรียน ทั้ง 3 ระดับ
23 มี.ค. 66
ประชุมประจำเดือนครู
31 มี.ค. 66
กตเวทิตาจิต ครูเกษียณอายุงาน
31 มี.ค. 66
รับเอกสารการจบหลักสูตร อ.3, ป.6, ม.3, และ ม.6,
31 มี.ค. 66
ส่งเอกสารประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรครูทั้ง 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2565
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน